+90(212) 240 34 16
·
info@adnhukuk.com
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00
·
Alanında Uzman
Hukuk Bürosu
Başarılı
ve Güçlü
Güvenilir
ve Tecrübeli
İletişim

By

Ekrem Melikhan SARI
11
           1.1.   GENEL OLARAK Kat maliklerinin ana taşınmazlarda ortaya çıkan ortak yönetim sorunlarını dolayısıyla birbirleriyle sıkı ilişki halinde olmaları zorunlu olarak bir teşkilatlanmayı gerektirmektedir. Kanun, “Kat Malikleri Birliği” diyebileceğimiz bu teşkilatın düzenli bir biçimde yönetilmesi için ayrıntılı hükümler getirmektedir. Toplu yapılar bakımından da özel düzenlemeler getirilmiştir. Kat malikleri birliğine bir tüzel kişilik tanınmış değildir. Birliğin...
Read More
11
1.             TANIMI Uygulamada yaygın olarak karşımıza çıkan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, Borçlar Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş bir sözleme değildir ve bu sebeple Türk Borçlar Kanunu’nda bir tanımı bulunmamaktadır. Bu sebeple, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tanımını yapabilmek için tarafların karşılıklı olarak borç ve yükümlülüklerinin incelenmesi gerekir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olan eser...
Read More