+90(212) 240 34 16
·
info@adnhukuk.com
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00
·
Alanında Uzman
Hukuk Bürosu
Başarılı
ve Güçlü
Güvenilir
ve Tecrübeli
İletişim

Gayrimenkul Hukuku

11

Doğru Danışmanı Seçmek Milyon Dolar Tasarruf Sağlayabilir

ADN Hukuk&Danışmanlık ofisi olarak, gayrimenkul olarak sınıflandırılan ev, daire, işyeri, mağaza, arsa, tarla, bağımsız bölüm gibi taşınmazlardan doğan tüm davaları ilgili olduğu yargı yolu içerisinde çözmekteyiz.
ADN Hukuk&Danışmanlık ofisi ; Gayrimenkul Hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz ile aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı olmamak üzere ulusal ve uluslararası arena da olmak üzere danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.
1-Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
2-Uyarlama davalarının takibi
3-Kamulaştırma işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflar ve vergisel yükümlülükler
4-Finansal kiralama sözleşmeleri
5-Gayrimenkul kiralarında tahliye davalarının takibi
6-Alım, satım sözleşmeleri
7-Devlet ve devlet kurumları nezdinde gerekli tüm prosedürlerin yürütülmesi
8-Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması
9-Gayrimenkullerin kiralanması, üzerlerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi
10-Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
11-Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
12Şuf’a, ön alım, davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
13-Muris muvazzası – mirasçıdan mal kaçırma davalarında taraflarının temsil edilmesi,
14-Kamulaştırma ve tezyid-i bedel, davalarında tarafların temsil edilmesi,
15-İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve gerekli durumlarda iptali için yargısal yollara başvurulması,
16-Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi,
17-Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
18İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi,
19-Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi,
20-Kira sözleşmelerinin feshi,
21-Gayrimenkul konularından doğan dava ve hukuki ihtilafların her aşamasında tarafların temsil edilmesi,
22-Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmalarının yapılması,
23-İmar uygulamaları, resmi izinlerin incelenmesi ve elde edilen sonuçların rapor haline getirilmesi,
24-atırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara ilişkin olarak verilmiş ihtiyati tedbir ve hacizler ile takyidatların incelenmesi, hukuki mahiyetlerinin tespiti ile hukuki risklerin belirlenerek raporlanması,
25-Satış sözleşmelerinin, hâsılat paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesi,
26-İpotek kurulması ve ipotek terkinin gerçekleştirilmesi,
27-Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
28-Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, mortgage işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
29-Gayrimenkul finansmanı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,

Size yardım edelim!

Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1 iş günü içinde size geri döneceğiz. Veya aceleniz varsa, hemen bizi arayın.

Tel:+90(212) 240 34 16

info@adnhukuk.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00