+90(212) 240 34 16
·
info@adnhukuk.com
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00
·
Alanında Uzman
Hukuk Bürosu
Başarılı
ve Güçlü
Güvenilir
ve Tecrübeli
İletişim

İdare & Vergi Hukuku

11

Doğru Danışmanı Seçmek Milyon Dolar Tasarruf Sağlayabilir

ADN Hukuk&Danışmanlık ofisi olarak Gerçek ve Tüzel kişi müvekkillerimizebu kapsamda verdiğimiz hizmetlerimiz;
– Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
– Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili Vergi Mahkemesi‘nde dava açılması
– Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
– Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler
– Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması
– Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması
– Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi
– Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
– Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
– Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
– Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
– Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri
– Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar
– Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması
– Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
– Vergi Ziya-i suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları

 

ADN Hukuk&Danışmanlık ofisi olarak, bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü ağırlıklı olarak yürüttüğümüz alanlardır.

Devlet ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunan büromuz birey odaklı anlayışı ile gerek idare gerekse vergi hukuku alanında bireyin otoriteye karşı olan haklarının korunması için her türlü hukuki çalışmayı bu alanda uzmanlaşmış danışmanlarımız ve avukatlarımız ile sürdürmektedir.
ADN Hukuk&Danışmanlık ofisi olarak İdare Hukuku alanında Gerçek ve Tüzel kişi müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerimiz;
1.İptal Davaları
2.Tam Yargı Davaları
3.Yürütmenin Durdurulması
4.Güvenlik soruşturması ve her türlü haksız işlem iptal davaları
5.Tazminat Davaları
6.Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları
ADN Hukuk&Danışmanlık ofisi olarak Vergi Hukuku alanında Gerçek ve Tüzel kişi müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerimiz;
– Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
– Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili Vergi Mahkemesi‘nde dava açılması
– Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
– Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler
– Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması
– Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması
– Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi
– Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
– Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
– Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
– Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
– Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri
– Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar
– Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması
– Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
– Vergi Ziya-i suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları

Size yardım edelim!

Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 1 iş günü içinde size geri döneceğiz. Veya aceleniz varsa, hemen bizi arayın.

Tel:+90(212) 240 34 16

info@adnhukuk.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00